Openbare Ruimte
Dit segment heeft al meer dan 10 jaar zijn sporen op het marktsegment openbare ruimte verdiend.
Onbezorgd Wonen
Dit segment is sinds twee jaar met succes actief op het marktsegment onbezorgd wonen.